ประเภทธุรกิจ

ไฟฟ้าเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง จำหน่ายและบริการติดตั้ง UPS ขนาด 500 VA-4000 KVA Voltage Stanbilisers Inverter Charger Battery ศูนย์ช่อม เปลี่ยน แบตเตอรี่ เครื่อง UPS ทุกยี่ห้อ บริการ on-site ทั่วประเทศ ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและสาธารณูปโภคครบวงจรสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

จำหน่ายและบริการซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด,รับเปลี่ยน Battery ของเครื่อง UPS

รับเหมางานระบบไฟฟ้า,Network,ไฟเบอร์ จำหน่าย/ซ่อม UPS, Battery T. 08-1595-377

แก้ปัญหาไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกะพริบ, ไฟกระชาก ให้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องมือแพทย์, คอมพิวเตอร์, STABILIZER 500 VA-500 KVA, MGE UPS 500 VA-2000 KVA, POWERCOM UPS 500 VA-15 KVA, UPS, DC POWER SUPPLY หม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า, อุปกรณไฟฟ้า, แบตตเอรี่, ออกแบบระบบไฟฟ้าพร้อมชุดซอฟแวร์, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์ประหยัดไฟ, แก้ปัญหาไฟตกไฟเกิน, ไฟกระพริบ, ไฟกระชาก, ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน, เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เทคโนโลยีประหยัดงานไฟฟ้า, ใช้ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี ถูกกฏหมาย ถูกหลักวิศวกรรม

เพาเวอร์คอนโทรลกรอบตู้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

รับสั่งผลิต Stabilizer, Transformer, DC Power Supply, UPS, ป้องกันปัญหาไฟฟ้า ไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระพริบ, ไฟกระชาก, เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้องกันไม่ให้เครื่องจักร, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องมือแพทย์เสียหาย

ผู้ผลิตและจำหน่าย UPS, STABILIZER, SOLAR CELL, INVERTER, GENNERATOR, EMERGENCY LIGHT BATTERY CHARGER DELTECH POWER LINKMOST ECONOMY

ออกแบบ จำหน่ายตู้คอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม

ออกแบบ จำหน่ายตู้คอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม