ประเภทธุรกิจ

ส่งออกวัตถุดิบผ้า ผ้าลูกไม้ ผ้าโพลีเอสเตอร์

จำหน่ายผ้า

TEXTILE