ประเภทธุรกิจ

ดูแลธุรกิจทางด้านสื่อดิจิตอลของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

เป็นผู้แทนทางสถานีโทรทัศน์

สถานีเคเบิ้ลท้องถิ่น

สถานีเคเบิ้ลท้องถิ่น

สถานีเคเบิ้ลท้องถิ่น