ประเภทธุรกิจ

ผู้จัดทำรายการทีวี ออแกไนเซอร์ และงานอีเว้น

ผลิตภาพยนต์โฆษณา รายการโทรทัศน์ วิดีโอพรีเซนเทชั่น

ผลิตสื่อโทรทัศน์

ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา รายการทาง ทีวี

ประสานงานระหว่างโทรทัศน์และต่างประเทศ

ผลิตรายการโทรทัศน์

ผลิตและจำหน่ายสื่อโฆษณาทุกชนิด

ผลิตรายการโทรทัศน์ รับทำสารคดี