ประเภทธุรกิจ

โทรทัศน์

จำหน่ายอะไหล่โทรทัศน์และวิทยุ

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายและรับซ่อมโทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เครื่องเสียง

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า