ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องเล่นวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี เกมส์

บันทึกเทปโทรทัศน์ เช่ากล้อง

รับผลิตสารคดี ตัดต่อ เช่ากล้อง รับผลิตรายการเพลง รายการโทรทัศน์