ประเภทธุรกิจ

ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รถดูดฝุ่นและขยะมูลฝอย ยี่ห้อ TENNAAT จาก USA OUTDOOR RANGE SWEEPER รุ่น 636 HS รุ่น SENTINEL HEAVY DUTYถังขยะพลาสติก ชนิดมีล้อ 4 ล้อ (สำหรับขยะมีพิษ, ขยะโรงพยาบาลและขยะทั่วไป) Brand Soloถังอัดขยะ พลังงานแสงอาทิตย์ Brand, Plastic Omnium ถังขยะสแตนเลสป้องกันไฟไหม้ เรือเก็บกวาดขยะมูลฝอย