ประเภทธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจรังวัดมืออาชีพ รับเหมางานสำรวจรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศ สำรวจเส้นทางออกแบบถนน สำรวจวางผัง สำรวจกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจออกแบบฯ และงานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งมอบแบบ ผัง พร้อมรายงานผลการสำรวจอย่างละเอียดตรงต่อเวลา

ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสำรวจ, ศูนย์ซ่อมเครื่องมือสำรวจ, อุปกรณ์สำรวจ, กล้อง สำรวจ เช่น กล้องวัดระดับ (Auto Level), กล้องวัดมุม, กล้องแนว (Theodolite). กล้องวัดมุม (Total Station), GPS, เทปวัดระยะ (Measuring Tape), ล้อวัดระยะ(Measuring Wheel), เข็มทิศ(Compass), ชุดเป้าปริซึม / Prism Set, ปริซึม,

มีปัญหาเรื่องเขตที่ดิน จะแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ มีปัญหาพิพาทเรื่องหลักเขตไม่ตรง สำนักงานทองต่อรังวัดเอกชน บุรีรัมย์ ให้บริการรังวัดที่ดิน ไม่ต้องคอยคิวนาน บริการสำรวจรังวัดที่ดิน เซอร์เวย์แบบ สอบเขตที่ดิน แบ่งแปลงที่ดิน แบ่งโฉนดแยกที่ดิน รวมโฉนดที่ดิน รับสำรวจทำหมุดวงรอบ หมุด GPS

บริษัทรับเจาะสำรวจดินด้วยเครื่องมือมาตรฐาน กำกับดูแลโดยวิศวกร ให้บริการสำรวจด้านวิศวกรรมธรณี soil boring test service รับงานเคลียร์ริ่งพื้นที่ งานเจาะสำรวจดินและหิน ทดสอบความหนาแน่นดิน field density test ทดสอบกำลังรับน้ำหนักแบกทานของดิน plate bearing test ให้บริการทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

สำนักงานรังวัดเอกชน ฉลองการสำรวจ ใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมที่ดิน เลขที่ 354  มีบริการครบวงจร อาทิเช่น งานรังวัด สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนด ไม่ต้องต่อคิวรังวัดของทางราชการ ดูแลดำเนินการให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ยื่นเอกสารรังวัด โฉนด นส.3ก. ตลอดจนออกเอกสารสิทธิ์  ตรวจสอบเขตแดน หาหลักเขต

งานสำรวจภูมิประเทศ, ทำแผนที่, วางผัง, รังวัดที่ดิน, งานสำรวจด้วยเครื่องรับสัญญาณ gps, งานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง, บริการเช่า - ขายกล้องสำรวจทุกชนิด, บริการให้คำปรึกษางานสำรวจทุกประเภท

รับเหมางานสำรวจ งานแผนที่ วางผังสิ่งก่อสร้าง วางตำแหน่งเข็ม

สำรวจทางน้ำ บริษัท เอ็นไวร์เทค จำกัด เราคือผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือสำรวจทางน้ำ อุปกรณ์สำรวจทางน้ำ เครื่องมือสำรวจใต้น้ำ อุปกรณ์สำรวจใต้น้ำ งานสำรวจทางน้ำ ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น