ประเภทธุรกิจ

เครื่องมือสำรวจ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสำรวจ (Surveying Instruments) กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ วัดระยะทางได้ (Total Station), อุปกรณ์สำรวจ เช่น กล้องวัดระดับ (Auto Level), กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Electronic Theodolite), กล้องแนว (Theodolite), กล้องวัดมุม (Total Station) มีสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาตลอดทั้งปี

ศูนย์จำหน่าย ให้เช่ากล้องสำรวจ,ซ่อมกล้องเซอร์เวย์, เครื่องวางแนวและทำระดับด้วยแสงเลเซอร์, neolaser,เครื่องมือสำรวจเพื่องานก่อสร้าง อย่างครบวงจรมี เครื่องมือสำรวจ(surveying instrument),ให้แนวแสงเลเซอร์ 2 แนว คือแนวดิ่ง 1 แนว และแนวระนาบ 1 แนว ใช้สำหรับงานวางแนว และงานก่อสร้างภายในอาคาร งานวงกบไม้, งานตกแต่งและงานปรับระดับพื้น

สำรวจ, รังวัด, ขายเครื่องมือสำรวจ, รับงานสำรวจ, ขายรถบรรทุกน้ำ, กระเช้าจำหน่าย เครื่องมือสำรวจทุกชนิด, รับงานสำรวจ, วางเข็ม, รับเหมาก่อสร้าง, รวมถึงจำหน่ายรถบรรทุกน้ำ, รถขยะ, รถกระเช้า

อุปกรณ์สำรวจและรังวัด, เครื่องมือถ่ายภาพ จำหน่ายและรับซ่อม เทปวัดระยะ ฟิลเตอร์, กระเป๋ากล้อง, กล้องสำรวจ, เครื่องมือสำรวจ

จำหน่ายเครื่องมือสำรวจทุกชนิด, จำหน่ายกล้องสำรวจ, จำหน่ายกล้องระดับ จำหน่ายกล้องวัดมุม, จำหน่ายกล้องวัดระยะทาง, จำหน่ายกล้องเลเซอร์ พร้อมบริการหลังการขาย ศูนย์บริการเครื่องมือสำรวจ ครบวงจร ดูแลซ่อม ตรวจเช็ค ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เที่ยงตรง แม่นยำ โดยช่างผู้ชำนาญงานที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน

ผู้นำเข้า-จำหน่าย-ซ่อม-เช่า อุปกรณ์สำรวจงานโยธา, กล้องสำรวจ, อุปกรณ์งานทดสอบต่างๆ (Soil Testing), กล้องวัดมุม, ป้ายไฟริ่ง, กล้องวัดระดับอัตโนมัติ, อุปกรณ์วัดระยะทาง, เครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาวเทียม, เครื่องทดสอบแรงอัดของคอนกรีต, เครื่องเจาะเก็บเครื่อง GPS วัดที่ดิน ตัวอย่างคอนกรีต, แบบหล่อคอนกรีต, เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต

กล้องจุลทรรศน์ Nikon,เครื่องมือวัดและ ทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม, เครื่องมือวัดขนาดอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส (CNC Vedio Measuring,Nexiv), เครื่องมือห้อง Lab เครื่องมือสำรวจ, เครื่องมือจักษุแพทย์,แว่นตา และ เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงและสินค้า คุณภาพชั้นนำอื่นๆ หลายประเภท

บริษัท แอลจีทูลส์ จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ กล้อระดับ วัดมุม เครื่องมือหาพิกัดGPS ล้อวัดระยะ เข็มทิศ เครื่องวัดความสูง เทปวัดระยะ ชุดทดสอบดิน-ทราย-คอนกรีต สินค้าแบรนด์ CST, SOKKIA, TOPCON, GARMIN, LEICA, CST/BERGER มีทั้งจำหน่ายสินค้าใหม่ สินค้ามือสอง แบบให้เช่า รับซ่อม

กล้องสำรวจ, อุปกรณ์สำรวจ, กล้องระดับ, กล้องวัดมุม, กล้องสำรวจมือสอง, บริการให้เช่ากล้องสำรวจ, เช่ากล้องสำรวจ, ครุภัณฑ์สำรวจ, กล้องระดับมือสอง, กล้องวัดมุมมือสอง, เครื่องมือวัดระยะ, เทปวัดระย, ล้อวัดระยะ, เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณด่วเทียม, GPS, บริการซ่อมกล้องสำรวจ

- RADAR TIDE GAUGE - CURRENT METER - CTD Instruments