ประเภทธุรกิจ

นำเข้า - จำหน่ายเครื่องมือทางวิศวกรรม

ศูนย์จำหน่าย กล้องสำรวจใหม่และมือสองทุกยี่ห้อ, บริการรับ-ส่ง กล้องซ่อมพร้อม ออกใบรับรองและรับประกันซ่อม 6 เดือน, จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจ เช่น เทปวัดระยะทาง, ไม้สต๊าฟ, เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์, เครื่องหาพิกัด GPS. เครื่องมือทดสอบในงานก่อสร้าง สำหรับงานดิน, งานคอนกรีต เช่นชุดทดสอบแรงอัดของคอนกรีต