ประเภทธุรกิจ

ไอดีโอ้ เป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดง ใช้หลักสูตรสากล และ สอนโดยครูศิลปิน มืออาชีพอย่างแท้จริงแห่งเดียวในนครปฐม ที่มีเวที รองรับมาตรฐานสากล ติวสอบ ติดสถาบันสอนการแสดง ขับร้องที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ชนะเลิศการประกวดผลงาน มากที่สุด "ไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์และพื้นฐานมาก่อน" เปิดสอนเต้นรำขั้นพื้นฐาน

รับสอนเต้น - ออกแบบท่าเต้น, สอน Leader, รับแสดงโชว์, เปิดงาน Event ต่างๆ งาน Event Perctty, MC, บริการสอนเต้น นอกสถานที่, บริการต่างจังหวัดและปริมณฑล

โรงเรียนสอนร้องเพลง ลพบุรี เปิดสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา โรงเรียนสอนร้องเพลงให้กับผู้ที่มีใจรักในการแสดงออก สอนร้องเพลงสำหรับผู้ต้องการพัฒนา สอนร้องเพลงเพิ่มความกล้าและ สอนร้องเพลงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง โดยโรงเรียนสอนการร้องเพลงลพบุรี โรงเรียนสอนการเต้นลพบุรี โรงเรียนสอนการแสดงลพบุรี โรงเรียนสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นระดับพัฒนาเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

สอน เรียน ดนตรี ขับร้อง เปียโน กีตาร์ บัลเลย์ แจ๊สแดนซ์ ดนสตรีไทย ร้องเพลง

โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง

สอนเทคนิคการใช้เสียงและร้องเพลง โดยหลักสูตร SLS ซึ่งมีสอนหลักสูตรนี้ที่เดียวในประเทศไทยและมีวง ฮอท ชิลลี่ เล่นตามงานต่างๆ

โรงวเรียนสอนร้องเพลง, สอนดนตรีไทย, สอนดนตรีสากล, สอนบัลเล่ต์, แจ๊สแดนซ์

โรงเรียนสอนดนตรี ศิลปะการแสดง

สอนดนตรีสากลทุกชนิด รับตั้งแต่ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป ร้องเพลง

รับสอนดนตรีไทย สากล ทุกชนิด