ประเภทธุรกิจ

อุปกรณ์ปั๊มน้ำมัน ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮดรอลิค ออกแบบอุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค เครื่องมือ อุปกรณ์ไฮดรอลิค และ อุปกรณ์บริการน้ำมันหล่อลื่น และ เครื่องอัดจาระบี ปั๊ม pump-ram (h.y.d) power team power ram แม่แรงยกรถ (h.y.d) เครื่องปั๊มลม, เครื่องอัดจาระบี, เครื่องดูดน้ำมัน reel, เครื่องจ่ายน้ำมัน

อุปกรณ์น้ำมัน

รับซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

รับซ่อมตามปั๊ม

รับเหมาซ่อมสถานีบริการน้ำมันทั้งระบบ

ซ่อมบริการโรงงานกลั่นน้ำมันและปั๊มน้ำมัน

รับเหมาก่อสร้าง