ประเภทธุรกิจ

seminar & consulting) นอกเหนือจากนี้ ทีมงานสามารถให้คำปรึกษาและบริการก่อนหรือหลังทำระบบทั้งในด้านน้ำดี น้ำเสีย และการตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้เกิดการวางแผนที่ดี และเข้าใจการทำงานของระบบอย่างดีที่สุด

ที่พัก ดอนตูม นครปฐม ศูนย์สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มีบ้านพักกึ่งสวน พักกายสงบใจไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นสถานที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุท่องเที่ยว ทำกิจกรรมในวันหยุด พาคุณพ่อคุณแม่ มาเที่ยวพักผ่อนสร้างความสุขทางใจและได้เดินออกกำลังกาย

จัดฝึกอบรมและสัมนา

บริการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

บริการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัย

Envolution ผู้สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัด อบรมสําหรับองค์กรในรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอนด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรา มุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการสอน และทักษะทางธุรกิจของผู้ประกอบการในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการและประสบการณ์

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ระบบคุณภาพ

เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft skills เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและได้ใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม หลักสูตรอบรม ทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรบแบบภายในองค์กร, บุคคลทั่วไป, ระดับผู้บริหารและพนักงาน บริการออกแบบ หลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-house training

บริการจัดงาน อบรมสัมมนา วิทยากร Walk Rally ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงสัมมนา