ประเภทธุรกิจ

ที่พัก ดอนตูม นครปฐม ศูนย์สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มีบ้านพักกึ่งสวน พักกายสงบใจไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นสถานที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุท่องเที่ยว ทำกิจกรรมในวันหยุด พาคุณพ่อคุณแม่ มาเที่ยวพักผ่อนสร้างความสุขทางใจและได้เดินออกกำลังกาย

จัดฝึกอบรมและสัมนา

เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft skills เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและได้ใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม หลักสูตรอบรม ทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรบแบบภายในองค์กร, บุคคลทั่วไป, ระดับผู้บริหารและพนักงาน บริการออกแบบ หลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-house training

ทีมดิจิทัลจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา Digital Marketing หรือการตลาดออนไลน์ หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตร Advanced Digital Marketing, โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Social Media For PR), Facebook Marketing, SEO, Google AdWords, LINE@ Marketing การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media, E-Commerce, Mobile

บริการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

บริการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัย

Envolution ผู้สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการจัด อบรมสําหรับองค์กรในรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้าน กระบวนการเรียนการสอนด้วยความชํานาญเฉพาะด้านทั้งออฟไลน์และระบบออนไลน์ เรา มุ่งมั่นเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการสอน และทักษะทางธุรกิจของผู้ประกอบการในยุค ดิจิตอล ด้วยหลักการและประสบการณ์

บริการจัดงาน อบรมสัมมนา วิทยากร Walk Rally ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงสัมมนา

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดค่ายภาษาอังกฤษ บริการวีซ่า สัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ EnglishCamp สำหรับเด็กประถม มัธยม รับงานติววิชาการ ติว O-NET ภาษาอังกฤษ บุคคลกรมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการสอนสูง เข้ากับเด็กๆ ได้ง่าย ดูแลอย่างใกล้ชิด เข้าค่ายกับเราได้ทั้งความรู้และความสนุกเต็มไปด้วยประสบการณ์