ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายทราย ซิลิก้าทราย(Silica sand) ทรายเคลือบ, ทรายหยาบ, คอนกรีต, ทรายละเอียด, ทรายคัดพิเศษ(ทรายอุตสาหกรรม), ทรายแก้ว, ทรายถม, ทรายสำหรับอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ เราผลิตทรายโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผลิตในทุกขั้นตอน มีเครื่องผลิตทราย และ บ่อล้างทรายเอง เพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง สำหรับประสิทธิภาพทรายที่ดีที่สุด

ทรายแก้วสะอาด

จำหน่ายและดูดทราย

ทรายแก้วใช้เป็นแบบในการหล่อเหล็ก

จำหน่ายทรายแก้ว

ซื้อและจำหน่ายทราย ทรายแก้ว ดิน หิน และแร่ต่าง ๆ ทุกชนิด

ผลิตทรายแก้ว