ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย การผลิตผงปรุงสำเร็จรูปและผงปรุง อาหารหวานในแบบชาวตะวันออก, ส่วนประกอบสำคัญสำหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด ผงหมักและผลิตภัณฑ์อาหาร ชุบทอด สำหรับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ และส่วนผสม เสริมคุณภาพสำหรับ อุตสหกรรมใส้กรอก แฮม และเบคอน ใส้หมูและใส้แกะ

ผลิต-จำหน่ายเครื่องปรุงรส-ผงชูรส

ผลิต-จำหน่ายเครื่องปรุงรส-ผงชูรส

ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าส่วนประกอบของอาหารที่ทำจากพืชผักและผลไม้ในรูปแบบของผง เกล็ดหรือของเข้มข้น ของสำนักงานใหญ่ (ประเทศฝรั่งเศส) ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย

นำเข้า-ผลิต แบ่งบรรจุ หัวเชื้อผสมอาหาร ขนม เช่น กลิ่นมาม่า กลิ่นขนมทั่วไป