ประเภทธุรกิจ

นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์,เครื่องมือการแพทย์,อุปกรณ์การแพทย์,เครื่องมืองานนิติเวช, สเปกโตรโฟโตมิเตอร์, เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ, เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ , ออโต้เคลฟ, เตาอบห้องแล็บ, เครื่องบ่มเชื้อ, วอเตอร์บาต, ตู้แช่แข็งอุณภูมิติดลบ -40, -60 องศาเซลเซียส,ตัวกรองอนุภาคภายใต้แรงดัน

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างต่างๆ

เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ เครื่องมือในห้องแล็บปฏิบัติการ

สารเคมีวิทยาศาสตร์

จำหน่ายเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ตัวแทนจำหน่ายคุรุภัณฑ์ศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง

จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัย

ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องแล็บ และรับออกแบบสร้างห้องแล็บ