ประเภทธุรกิจ

บริการพี่เลี้ยงเด็ก หลักสูตรอบรมผู้ดูแลเด็กสำหรับโรงเรียนและองค์กร , หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ,  หลักสูตรอบรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ อื่นๆ

หลักสูตรการเรียนการสอน การพยาบาลผู้สูงอายุ - หลักพื้นฐานการพยาบาล - การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์ และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์ - การวัดสัญญาณชีพ - การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ - โรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ - การดูแลความสะอาดร่างกาย - การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - การดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผล

รับดูแลเด็กเล็ก

บริการเลี้ยงเด็ก

ศูนย์การศึกษานานาชาติ สำหรับเด็กพิเศษ

บริการเพื่อการศึกษา การรับดูแลเด็ก

โรงเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล (ทางการพยาบาล) รับสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 6 เดือน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล