ประเภทธุรกิจ

เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในโซนภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ สถาบันชั้นนำ เราเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้น ปวช-ปวส ในสาขาวิชา *คณะบริหารธุรกิจ -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาการตลาด -สาขาการบัญชี -สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก *คณะช่างอุตสาหกรรม -สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

เลือกเรียนสายอาชีพ เลือกโรงเรียนเทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณ

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ ประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม และสายวิชาบริหารธุรกิจทั้งชายและหญิง ระดับปวช.-ปวส. ทั้งรอบเช้าและค่ำ มีหลัก สูตรอังกฤษ, อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีสถานสอนภาษา AUA

โรงเรียน เทคโนโลยีกรุงธน เป็นศูนย์รวมช่างฝีมือ มุ่งเน้นให้คนมีความรู้คู่คุณธรรม เปิดสอน - สาขาช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต - สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร์ การตลาด (สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2421-1077 และที่ www.krungthon.ac.th)

เปิดสอนการนวดไทยแบบโบราณด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

ปวช ปวส วิชาชีพระยะสั้น