ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนสอนขับรถกรมการขนส่งรับรอง นนทบุรี บริการสอนขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รับรองผลการเรียน 100% เรียนแล้วขับได้จริง พร้อมให้คำปรึกษาด้านการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร   บริการสอนขับรถ เรียนขับรถ นนทบุรี - โรงเรียนสอนขับรถพงษ์เพชร ไดร์ฟวิ่ง สอนขับรถยนต์ (เรียน+อบรม+สอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

เป็น Representative (ผู้แทน) สถาบัน The Associated Boad of the Royal Schools of Music (ABRSM) = Royal School ผู้แทนแต่เพียงผู้เดียว

อนุบาลและประถม

โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษย่านสะพานสูง เปิดรับนักเรียนเตรียมอนุบาล-เกรด12 ด้วยหลักสูตร GCSE และ A level หรือ International Baccalaureate เน้นวิชา วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ ภาษาจีน รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดดเด่นทางด้านวิชาการ และเน้นสร้างแรงบันดาลใจ การพึ่งพาตัวเองท้าทายทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิต

ดรายเออร์-ดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยเครื่องดูดความชื้นหลายแบบและหลายขนาดที่รองรับความต้องการที่แตกต่างกัน ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่บ้านพักอาศัย บริษัทหน่วยงานองค์กร สถานที่ราชการ และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ไปจนถึงเครื่องดูดความชื้นขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในย่านนิคมอุตสาหกรรมทุกภาค และพื้นที่ eec

รับตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียเดิม โรงแรม รีสอร์ท โครงการหมู่บ้าน อาคารสำนักงาน หอพัก โรงพยาบาล รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม (service &  maintenance) งานรับเหมา ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม โอเวอร์ฮอล ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติ และได้ผลการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ

โรงเรียนอนุบาล1-3และเตรียมอนุบาล