ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนกุมุทมาส เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ใส่ใจพัฒนาการของเด็ก ที่มุ่งความสำเร็จในอนาคต เน้นการเรียนเป็นแนว active learning พร้อมหลักสูตร english program หลักสูตรเคมบริดจ์ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยครูประจำชาวฟิลิปปินส์ เราฝึกฝนให้เด็กมีกระบวนการจัดการแนวสร้างสรรค์ทางปัญญา

โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท ย่านสุขุมวิท เอกมัย พระโขนง เป็นโรงเรียนอนุบาล เนอสเซอรี่ สถานศึกษา และ เลี้ยงดูเด็กเล็ก อายุ 1 ½ ปี ถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา ภายใต้การดูแลของคุณครู และพี่เลี้ยงที่เอาใจใส่บุตรหลานของท่าน สร้างความอบอุ่นใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เป็น Representative (ผู้แทน) สถาบัน The Associated Boad of the Royal Schools of Music (ABRSM) = Royal School ผู้แทนแต่เพียงผู้เดียว

อนุบาลและประถม

โรงเรียนอนุบาล1-3และเตรียมอนุบาล

โรงเรียนกวดวิชาวิทยาธาร สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และภาษาอังกฤษ จัดระเบียบการเรียนการสอน Learning on Demand เหมาะสำหรับการเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบทุกสนามสอบ ปรับพื้นฐาน จัดกลุ่มย่อยเฉพาะเพื่อนๆ และเฉพาะโรงเรียน จัดรูปแบบเนื้อหาและเวลาได้เอง