ประเภทธุรกิจ

รับจ้างเลื่อยไม้

ไม้

จำหน่ายไม้สักทอง, ตะเคียนทอง, แดง, เต็งรังแท้, เต็งมาเลย์, ไม้บัวมอบฝ้า,และผนัง,ไม้บันได,ไม้ประตูโบสถ์,ราวบันได มีวัสดุก่อสร้างทุกชนิด จำหน่ายบ้านทรงไทย โโยช่างผู้ชำนาญงาน

ไม้สักแปรรูป

เป็นโรงงานแปรรูปไม้ จำหน่ายไม้กระดานสัก, ไม้ซุงสักจากประเทศพม่า

นำเข้า-จำหน่าย ไม้แปรรูป

ผลิต-จำหน่าย ไม้แปรรูป-ไม้ซุงท่อน เต็ง ยาง กะบาก หลุมพอ และชนิดไม้พันธุ์ อื่นๆ จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง และตามสั่ง