ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายตู้นิรภัยพร้อมบริการ

ตู้นิรภัย, บานประตูห้องมั่นคง, ตู้รับฝากทรัพย์สินลูกค้า, ตู้เซฟโรงแรม, ตู้เก็บเอกสารกันไฟ 1 หรือ 2 ชั่วโมง ชนิด 2-3-4 ลิ้นชัก, ตู้เก็บข้อมูลสารสนเทศ, จำหน่าย-ซ่อม-ขนย้าย-เจาะเปิด-ทำสีใหม่-จำหน่ายรหัส กุญแจ ทุกยี่ห้อชั้นนำ