ประเภทธุรกิจ

โรงสีข้าว รับซื้อข้าว รับสีข้าวและจำหน่ายข้าว ตรา คันชั่ง

โรงสีข้าว,รับซื้อข้าวเปลือก

จำหน่ายข้าวสาร ตรานกทาคู่, หอมกรุ่นเงิน,หอมกรุ่นทอง ขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 2 Kg - 100 Kg

จำหน่ายข้าวสาร,รับจ้างสีข้าว

รับจ้างปรับปรุงคุณภาพข้าว โกดังรับฝากสินค้า

โรงสีข้าว จำหน่าย ข้าวสาร รำ ปลายข้าว รับซื้อ ข้าวเปลือก มันหัว มันเส้น กระถิน ข้าวโพด

โรงสี รับซื้อ และจำหน่ายข้าวสาร

ข้าวสารทุกชนิด บริการสีข้าว