ประเภทธุรกิจ

โรงสีข้าว รับซื้อข้าว รับสีข้าวและจำหน่ายข้าว ตรา คันชั่ง

โรงสีข้าว,รับซื้อข้าวเปลือก

จำหน่ายข้าวสาร ตรานกทาคู่, หอมกรุ่นเงิน,หอมกรุ่นทอง ขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 2 Kg - 100 Kg

ค้าส่งข้าวสารบรรจุถุง ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 15กก., 5กก., 1 กก., ข้าวถังบรรจุกระสอบ 48กก. ทั้งชนิดข้าวเก่าและข้าวใหม่ ข้าวหอมมะลิแท้ยโสธร ตรานกทาคู่ หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมมะลิ 100% หุงขึ้นหม้อ ข้าวเม็ดสวย  ข้าวหอมมะลิยโสธรแท้ 100% ตรานกทาคู่ ข้าวถังหอมมะลิยโสธร 48กก., ข้าวถุงหอมมะลิยโสธร บรรจุถุง

โรงงานผลิตแม่เหล็ก ไอคอน ริช ผู้ผลิตจำหน่ายแม่เหล็ก และรับจ้างผลิตขึ้นรูปแม่เหล็ก ใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบสินค้าทางอุตสาหกรรม รองรับการใช้งานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคผู้ชำนาญการให้บริการตรวจสอบคาลิเบรท วัดค่าความแรงของแม่เหล็กด้วยมาตรฐานสูงสุด iso 17025 จาก usa เพียงรายเดียวของประเทศไทย

จำหน่ายข้าวสาร,รับจ้างสีข้าว

รับจ้างปรับปรุงคุณภาพข้าว โกดังรับฝากสินค้า

โรงสีข้าว จำหน่าย ข้าวสาร รำ ปลายข้าว รับซื้อ ข้าวเปลือก มันหัว มันเส้น กระถิน ข้าวโพด