ประเภทธุรกิจ

สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ

เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน