ประเภทธุรกิจ

ผลิตแม่พิมพ์ตัดเฉือนโลหะ shearing die แม่พิมพ์ตัดขอบ trimming die แม่พิมพ์ตัดแผ่นชิ้นงาน blank die รับจ้างผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ part mould เช่น ไดเซท ชุดไกด์โพสท์ พั้นช์-ได โดเวลพิน เข็มกระทุ้ง ไกด์พินและบุช คอร์พิน แองกูล่าพิน อะไหล่แม่พิมพ์ พั้นซ์มาตรฐานแบบต่างๆ และไดแบบต่างๆ ไพลอตพั้นซ์ pilot punches

ศูนย์รวมคอนกรีตผสมเสร็จ-ปูนมิกซ์ ทุกแพล้นท์ ด้วยมาตรฐาน มอก. เราได้รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรของวงการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานสูง รวมทั้งมีให้เลือกใช้งานจากทุกยี่ห้อ   แพล้นปูนอินทรีโคราช หรือ คอนกรีตผสมเสร็จนครหลวงคอนกรีต โคราช แพล้นปูนทีพีไอโคราช (tpi concrete mixer plant korat

พั้นซ์และไดในงานปั้มขี้นรูป ชุดไกด์โพสท์ ไกด์พิน ไกด์บูช และไดแบบต่างๆ พั้นช์ละเอียด ต่างๆ ชิ้นส่วนมาตรฐานงานเครื่องจักร พั้นช์มาตรฐานขนาดเล็ก ผลิต-จำหน่าย ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ และพลาสติก, พั้นช์มาตรฐาน, พั้นช์รูปร่างพิเศษและได, ไดสปริง, ชุดไกด์โพสท์และบูช, อุปกรณ์แม่พิมพ์

บริการรับซ่อมปั๊มสูญญากาศทุกยี่ห้อ

ปั๊มโลหะทำอะไหล่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์