ประเภทธุรกิจ

ผลิตเยื่อกระดาษจากชาญอ้อย

กระดาษถ่ายเอกสาร

จำหน่ายวัสดุกระดาษ เช่น เยื่อกระดาษ

แป้งผสมเคมีและวัตถุดิบทำกระดาษ

นำเข้าและจำหน่าย เยื่อกระดาษเพื่อใช้ผลิตกล่องกระดาษ

ผู้แทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ นำเข้าจากต่างประเทศ

ผลิตเหยื่อกระดาษ

ผลิตเยื่อกระดาษ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์กันกระแทกภายในทำจากเยื่อกระดาษ และเครื่องจักรขึ้นรูปกระดาษรีไซเคิล