ประเภทธุรกิจ

ผลิตเยื่อกระดาษจากชาญอ้อย

กระดาษถ่ายเอกสาร

จำหน่ายวัสดุกระดาษ เช่น เยื่อกระดาษ

แป้งผสมเคมีและวัตถุดิบทำกระดาษ

นำเข้าและจำหน่าย เยื่อกระดาษเพื่อใช้ผลิตกล่องกระดาษ

ผู้แทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ นำเข้าจากต่างประเทศ

สั่งทำ-ผลิตและออกแบบกล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ พาเลทกระดาษ แพ็คเกจจิ้ง ระยอง ชลบุรี บรรจุสินค้าเพื่อการขนส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบกล่อง กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน กล่องลัง กล่องไดคัท กล่องใส่อะไหล่ยานยนต์ กล่องผลไม้ กล่องไปรษณีย์

ผลิตเยื่อกระดาษ

ผลิตเหยื่อกระดาษ