ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตนิตยสาร ออโต้คาร์ ภายใต้ลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษ ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้านยานยนต์ เนื่องจากผู้ฟังวิทยุบางคนต้องการที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ ผู้ฟังสามารถสอบถามบน Webboard โดยคุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจจะเป็นผู้เข้ามาตอบคำถามผ่านรายการวิทยุช่อง FM. 102 ด้วยตัวเอง

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ

ผลิตนิตยสาร Pocket Book

คุ่มือหนังสือเรียน

สำนักพิมพ์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือ

รับจัดสิ่งพิมพ์เอกสารทั่วไป รับออกแบบปกเอกสาร

จัดทำหนังสือ

จัดทำหนังสือเกี่ยวกับรถ

ผู้ผลิต จำหน่าย หนังสือคู่มือเตรียมสอบทุกระดับ