ประเภทธุรกิจ

สำนักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่ 6 สปส.บางแค ติดต่อศูนย์รับเรื่อง โทร.1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม กทม พื้นที่ 7 สปส.บางบอน ศูนย์รับเรื่อง โทร.1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40

ศูนย์รับเรื่อง สำนักงานประกันสังคม กทม พื้นที่ 12 โทร.1506 สปส.พระโขนง วัฒนา ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม สีลม หรือ สปส.สีลม ศูนย์รับเรื่อง โทร.1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40

สปส.สำนักงานใหญ่ นนทบุรี บริการสอบถามข้อมูลและแจ้งเรื่องร้องเรียน โทร.1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม ปทุมธานี สปส.นวนคร ปากทางเข้า นวนครซอย 1 นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม ผ่านศูนย์รับเรื่อง 1506

สำนักงานประกันสังคม เมืองนนทบุรี สปส.นนทบุรี อยู่ในศูนย์ราชการนนทบุรี แยกแคราย คอลเซ็นเตอร์ โทร 1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา

สำนักงานประกันสังคม บางบัวทอง เมืองนนทบุรี สปส.บางบัวทอง ใกล้แยกบางพลู รถเมล์สาย ปอ 134, ปอ 69 รถ MRT ศูนย์รับเรื่องราว โทร 1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา

สำนักงานประกันสังคม กทม พื้นที่ 9 สปส.บางกะปิ นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม Call center โทร.1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33

ติดต่อ อบต ราชาเทวะ งานทะเบียนพาณิชย์ ต่อ106,งานเบี้ยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ต่อ109,งานนโยบายและแผน ต่อ102,103,งานกฎหมายแลคดี ต่อ110,งานบริหารทั่วไป ต่อ104-105,กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี ต่อ305-307, ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ต่อ308-310 ฝ่ายพัสดุ ต่อ302-303,311,กองช่าง ต่อ205-206, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ220