ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายไก่สด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไก่เนื้อ ไก่สด ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป จำหน่ายลูกไก่ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในภาคเกษตรกรรม ผ่านมาตรฐานสากล ยินดีให้บริการ

จำหน่าย นกสวยงาม สายพันธุ์เลิฟเบิร์ด

จำหน่ายเนื้อไก่

เนื้อไก่สด

ขายไก่สด

เนื้อไก่

ขายไก่

ไก่

ขายไก่สด