ประเภทธุรกิจ

) บริการผ่ากรอ-ตัดแผ่น ตราสินค้า thai paper plast pack and lamination center co ltd

  บริษัท เบสแทค เคมิคอล จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายกาวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์กาว หลักๆ ของเบสแทคเคมิคอล ประกอบด้วย กาวเด็กซ์ตริน ( dextrin ) เป็นกาวที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับงานติดกระดาษทั่วๆ ไป

เม็ดพลาสติก

เม็ดพลาสติก

ผลิตสายไฟและแถบพลาสติกเคลือบกาว

แผ่นพลาสติก PVC

ฉีกพลาสติก

รับทำแม่พิมพ์,ฉีดพลาสติก

หลอมพลาสติก

ฉีดพลาสติก