ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายและซ่อมเครื่องมือแพทย์

ผู้ผลิต รับซ่อมและให้บริการวัสดุทางการแพทย์ เครื่องช่วยฟังของคนหูตึง

กลั่นสิริศูนย์เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล,เครื่องช่วยการได้ยิน,Hearing,ขายเครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ

ผู้รับซ่อมและให้บริการวัสดุทางการแพทย์

ผู้นำเข้า รับซ่อมและจัดจำหน่ายวัสดุทางการแพทย์ ทิวบ์ในห้องแล็ป

รับซ่อมเครื่องมือแพทย์

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เเละเครื่องมือเเพทย์

ซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์

ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์