ประเภทธุรกิจ

โรงเรียนสอนเดินแบบและ การสอนและอบรมทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ หลักสูตรพัฒนาบุคคลิกภาพ การแต่ง กาย การพูดในที่ชุมชน, มารยาทสังคม, การแต่งหน้า และหลักสูตรเสริมสร้างความ มั่นใจ อาทิ การเดินแบบ, การแสดง, การ ร้องเพลง, เต้นแจ๊ส, รำไทย, และเทควันโด

 บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ธุรกิจ smes กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนบริษัท กทม พร้อมดำเนินงานครบวงจรตั้งแต่ การจองชื่อนิติบุคคล รายชื่อผู้ถือหุ้น ทำตรายาง กำหนดทุนจดทะเบียน กำหนดที่ตั้งนิติบุคคล เลือกวัตถุประสงค์ ประชุมแต่งตั้งกรรมการและอำนาจกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

แบบทดสอบบุคลิกภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ แบบทดสอบค้นหาตัวเอง แบบทดสอบจิตวิทยา ทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบตัวเอง แบบทดสอบหาอาชีพ neurogenius.com

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ การสร้างความมั่นใจแบบมืออาชีพ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ การสร้างความมั่นใจแบบมืออาชีพ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บริการเเป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาผู้นำระดับกลางถึงระดับสูง พัฒนาองค์กร ด้วยแพลตฟอร์ม OMG โค้ชชิ่งออนดีมานด์รายแรกของประเทศไทย ด้วยหลักการ Your practice วิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ได้ดีกับองค์กรให้ก้าวทันดิจิทัล ด้วยหลักสูตร Coaching in Transition พัฒนาตนเองผ่านโค้ชแบบตัวต่อตัวได้ทุกที่ทุกเวลา

เปิดสอนบุคคลิกภาพ เช่น การพูด,การวางตัว, การฝึกไหว้, ฝึกยิ้ม, ฝึกยืน, การพัฒนาบุคลิกภาพ และเปิดสอนเรียนเต้น เช่น Ballet, Modern Jazz, B-Boy, Ballroom Dance, K-POP, Acting ,Sexy Dance, การเต้นแบบอินเดีย, ระบำหน้าท้อง

พัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักทางจิตวิทยา

ศูนย์ฝึกอบรมด้านบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะและจัดฝึกอบรมทั่วไป