ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติกคอมพาวด์, เม็ดแม่สี

- FORMALDEHYDE-BASE RASIN AND FORMALINE

รีไซดิ์เคิลน้ำมันใช้แล้ว เพื่อเป็นวัสดุในการผสมสีทาบ้าน

จำหน่ายสีผสมพลาสติก

ผลิต จำหน่ายปลีก ส่งวัสดุเทอร์โบ ทำสีจราจร สีอุตสาหกรรมทุกชนิด รับว่อมบำรุงทาง รับจัดสวน

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา Paint Manufacturing Materials

Sorry, we can't find Paint Manufacturing Materials in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.