ประเภทธุรกิจ

สวนมะม่วง

สวนผลไม้

ทำไร่อ้อย

อุปกรณ์การกรีดยาง