ประเภทธุรกิจ

"โรงพยาบาลตาแห่งแรกของไทย เชี่ยวชาญด้านดวงตากว่า 45 ปี"รักษาโรคตาทุกชนิด, สลายต้อกระจก และใส่เลนส์เทียม รักษาผ่าตัดประสาทตา น้ำวุ้นในลูกตา รักษาผ่าตัดต้อทุกชนิด รักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ประเภทต่าง ๆ รักษาสายตาสั้น, ยาว, ต้อกระจก, ต้อหิน, ต้อเนื้อ, น้ำวุ้นและจอประสาทตา, ม่านตาอักเสบ, ประสาทจักษุวิทยา

ศูนย์โรคตาหาดใหญ่ เป็นคลินิกตรวจรักษาและรับปรึกษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรวจวัดเลนส์ต้อกระจกด้วยเครื่อง IOL MASTER คนไข้สามารถเลือกเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อความคมชัดได้หลายระยะ ซึ่งจักษุแพทย์ จะพิจารณาร่วมกับคนไข้ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน   บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

บริการโรคทางตา ประกอบแว่น ตัดแว่น ศัลยกรรมตา 2 ชั้น

"โรงพยาบาลตาแห่งแรกของไทย เชี่ยวชาญด้านดวงตากว่า 45 ปี"รักษาโรคตาทุกชนิด, สลายต้อกระจก และใส่เลนส์เทียม รักษาผ่าตัดประสาทตา น้ำวุ้นในลูกตา รักษาผ่าตัดต้อทุกชนิด รักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ประเภทต่าง ๆ รักษาสายตาสั้น, ยาว, ต้อกระจก, ต้อหิน, ต้อเนื้อ, น้ำวุ้นและจอประสาทตา, ม่านตาอักเสบ, ประสาทจักษุวิทยา

คลินิกตา ตรวจรักษา ผ่าตัดโรคตา ทั้งต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน โรคจอประสาทตา คัดกรองเบาหวานขึ้นตา วัดสายตาประกอบแว่น

คลินิกตา

ตรวจรักษาตา วัดสายตา ประกอบแว่นและคอนแทคเลนส์โดยจักษุแพทย์

คลินิกตา

สถานพยาบาลเวชกรรมทางตา ตรวจรักษาตา