ประเภทธุรกิจ

โรงงานกลั่นน้ำมันพืช

ผลิตเครื่องจักรทำน้ำมันปาล์ม

ตัวกรองน้ำมันพืช