ประเภทธุรกิจ

นอกจากแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้ว ท่านยังสามารถแวะพักทานอาหารที่ปั๊มน้ำมัน tam ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีได้ด้วย เรามีบริการอาหารตามสั่งและข้าวราดกับอร่อย ร้านอาหารสะอาด จุดนัดพบที่ไม่จอแจไม่แออัด เว้นระยะห่างเชื้อโควิด-19 ปั๊มน้ำมัน t a m ปั๊มน้ำมันใกล้ฉัน ท่าม่วง ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถบรรทุก

ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น "CABIN" น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮโดรลิค จารบีทุกชนิด สำหรับงานยานยนต์ และ น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง (Lubricant) CABIN  ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นหลาหลายชนิด ทั้ง น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ / Synthetic & Semi-synthetic Lubricant

บริษัท อีเอสเพาเวอร์ จำกัด โรงกลั่นเอทานอลจาดแป้ง และยังสามารถลองรับการผลิตจากวัตถุดิบอื่นได้เเก่ กากน้ำตาล น้ำอ้อย น้ำเชื่อม และมันสำปะหลัง มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องและแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, ดีเซล B7, ดีเซล B10, ดีเซล B20, น้ำมันเตา A และ C จากปั๊มน้ำมันปตท.และปั๊มน้ำมันบางจาก จำหน่ายในราคาโรงกลั่นน้ำมัน  

จำหน่ายเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม เช่น กะลาปาล์ม,ถ่านหิน

บริษัทสยามไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ผลิตพลังงานที่ได้จากน้ำมันปาล์ม อันเป็นพืชผลเกษตรที่ประเทศเราสามารถปลูกเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า บริษัทประกอบกิจการให้บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งน้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน บริษัทตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมสยาม

บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด บริษัทประกอบกิจการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิตอยู่ที่ 300,000 ลิตร/วัน ผลพลอยได้คือ กรีเซอรีนดิบพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการแปรรูปน้ำมันพืชบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้คุณสมบัติการเผาไหม้เต็มประสิทธิภาพ บริษัทตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ หรือโรงกลั่นภายในประเทศนำมาเก็บไว้ในคลังน้ำมันของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สงขลา , ฉะเชิงเทราและนครสวรรค์ และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ อุตสาหกรรม น้ำมันไฮดรอลิก จารบี ทุกชนิดของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ภูเก็ต น้ำมันเชื้อเพลิง พังงา น้ำมันเชื้อเพลิง กระบี่ น้ำมันเชื้อเพลิง สตูล น้ำมันเชื้อเพลิง ระนอง บริการเติมน้ำมันตามเกาะต่างๆ ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ น้ำมันดีเซล ภูเก็ต น้ำมันดีเซล ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือ ภูเก็ต น้ำมันเติมเรือ ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือรบ