ประเภทธุรกิจ

เหมืองแร่ยิปซั่ม, สวนปาล์ม, สวนยาง

ผลิตและจำหน่ายแร่แบไรท์, ทำเหมืองแร่ และผลพลอยได้จากปาล์มน้ำมัน

ทำเหมืองดินขาว