ประเภทธุรกิจ

เหมืองแร่ยิปซั่ม, สวนปาล์ม, สวนยาง

ผลิตและจำหน่ายแร่แบไรท์, ทำเหมืองแร่ และผลพลอยได้จากปาล์มน้ำมัน

ทำเหมืองดินขาว

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา Mining Companies

Sorry, we can't find Mining Companies in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.