ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุ ทีวี วีดีโอ เครื่องเสียง ลำโพง และอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ทุกชนิด

ออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสมาร์ทโฮม ระบบกล้องวงจรปิด ระบบกันขโมย และเตือนภัย

บริการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบไฟ ระบบแอร์ ฯลฯ

ออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า

บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบสื่อสาร

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า