ประเภทธุรกิจ

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนัง

ผลิตและจำหน่ายหนังสัตว์ฟอกแล้ว

โรงงานฟอกหนังสัตว์

ให้บริการดูแลและทำความสะอาด ซ่อมแซม เครื่องหนัง ผ้า (กระเป๋า, เข็มขัด, รองเท้า) เบรนด์เนม

ย้อม ฟอกหนัง

รับซื้อหนังสัตว์

โรงงานย้อมสีและเคลือบหนังสัตว์