ประเภทธุรกิจ

ประมวลกฎหมาย รวมกฎหมาย พ.ร.บ. [75] หนังสือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [167] หนังสือกฎหมายอาญา [91] หนังสือกฎหมาย วิ.แพ่ง [58] หนังสือกฎหมาย วิ.อาญา [46] หนังสือกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม [12] หนังสือกฎหมายพยานหลักฐาน [17] หนังสือกฎหมายคำพิพากษาฎีกา [4] หนังสือพจนานุกรมศัพท์กฎหมาย [1] หนังสือกฎหมายนิติปรัชญา

ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน

ผลิตและจำหน่าย CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน, ตัวอย่างผลงานอาจารย์ 3, สื่อ IT ในรูปแบบฮาร์ดดิสท์, VCD, แบบทดสอบต่าง ๆ

จำหน่ายวัสดุสำนักงาน, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องบรรจุภัณฑ์, สายรัดพลาสติก, อุปกรณ์เครื่องเขียนครู, สื่อการเรียนการสอน

ศูนย์รวมสื่อการศึกษาครบวงจร สื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา บริการปรึกษาเกี่ยวกับฮวงจุ้ย บริการรับฝากส่งสินค้า ทั่วประเทศในเขตนนทบุรี

จำหน่าย VCD สื่อการสอนสื่อการสอนพูดได้ และ VCD วิชาวิทยาศาสตร์

ผลิตหนังสือและสื่อการศึกษาสำหรับเด็กแรกเกิด-12 ปี

ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 5ส ISO

ผลิตสื่อการสอนโดยกราฟฟิคดีไซด์ รับสอนภาษา

ผลืต และ จำหน่าย สื่อการสอน