ประเภทธุรกิจ

บริการห้องคาราโอเกะ, เครื่องดื่ม

บริการคาราโอเกะ

บริการห้องคาราโอเกะ

บริการคาราโอเกะ

บริการห้องคาราโอเกะ

บริการห้องคาราโอเกะ

บริการห้องคาราโอเกะ

ร้านคาราโอเกะ

บริการนวดแผนไทยและคาราโอเกะ

บาร์และคาราโอเกะ