ประเภทธุรกิจ

นำเข้า-ส่งออก-ซื้อขายนุ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนุ่น-เส้นใยสังเคราะห์ และพืชผลเกษตรอื่นๆ

โรงนุ่น

ขายปุยนุ่น กระสอบ

ปั่นนุ่น

ปั่นนุ่นขาย

ผลิตและจำหน่ายนุ่นทำหมอน,ตุ๊กตา