ประเภทธุรกิจ

ทีปรึกษาการลงทุนเรื่องการเงิน บริการธุรกิจด้านการเงิน สถาบันการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำ การดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของลูกค้า ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล นักลงทุน

service พร้อมบริการยื่นชำระภาษี tax service ตามประมวลรัษฎากร บริการครบวงจรครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบงาน จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, ภพ.36 ทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจัดทำและยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภงด

ทีปรึกษาการลงทุนเรื่องการเงิน บริการธุรกิจด้านการเงิน สถาบันการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำ การดูแลและบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของลูกค้า ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล นักลงทุน

บริษัท เอฟแอล เทคนิคส์ เอเชีย จำกัด กิจกรรมสนับสนุนการค้าและการลงทุน กำกับดูแลและให้บริการบริษัทในเครือ หากผู้ใดที่สนใจทางเรายินดีให้คำแนะนำโดยผู้เชียวชาญประสบการณ์ระดับมืออาชีพ สามารถสอบถามได้ เราพร้อมให้บริการ

เราคือผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ รับผู้ดูแลและให้คำแนะนำในด้านกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมที่หลากหลาย ครอบคลุมสินทรัพย์มากกว่า 2,000 กองทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกองทุนโดยเฉพาะที่ทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

ธุรกิจโฮลดิ้ง

บริษัท บอลด์วิน บอยล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร รวมถึงเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ การบริหารการจัดการด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

บริษัท นิคคะคิ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการแบบองค์รวมตั้งแต่การออกแบบ PLANT แต่ละประเภท ก่อสร้างหน้างาน ทดสอบเดินเครื่อง ตลอดจนถึงบริการหลังการขาย นอกจากจะใส่ใจด้านการเพิ่มความสามารถการผลิตแล้ว เรายังใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 26  ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ 48 สาขา ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,การค้าหลักทรัพย์,การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์,การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน, การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า