ประเภทธุรกิจ

สุรศักดิ์ กิตติอัมพร ตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เคียงข้างทุกย่างก้าวตลอดการเดินทางของชีวิตคุณ อลิอันซ์ อยุธยา อยู่เคียงข้างคุณทุกจังหวะชีวิต ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครอง : ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต : เงินออมเพื่อการศึกษา

ประกันการก่อสร้าง ( Contrac Work Insurance Allrisk )2. ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance )3. ประกันสุขภาพ ( Health Insurance )4. ประกันอุบัติเหตุ ( Accident Insurance )5. ประกันการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ( Travel Insurance )6.

ทำประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพ

ทำประกันสุขภาพ

ให้บริการทางด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยรถยนต์, การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ/ทางทะเล, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/กลุ่มการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม, การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด, การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก,การประกันภัยโจรกรรม, การประกันภัยเงินสด