ประเภทธุรกิจ

การตรวจสอบสินค้าเกษตรกรรม, การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก, การรมยา,การตรวจประเมินตามข้อกำหนด ด้านเรือ,โรงงานอุตสาหกรรม,พลังงาน การตรวจประเมินออกใบรับรองตามแบบมาตรฐาน, การตรวจรับรองคุณภาพสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพ - สินค้า ตรวจสอบและทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบโดย วิธีไม่ทำลาย ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ตรวจสอบถังและระบบก๊าซแอลพีจี และหม้อไอน้ำตามกฏหมาย

จำหน่ายและติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค โคมไฟ ซ่อมหลอดไฟ LED -Solar LED -Air Conditioner รับเดินสายไฟฟ้า บ้าน อาคาร ยินดีให้คำแนะนำลูกค้าที่ต้องการสอบถามออกแบบการเดินสายไฟ

ให้บริการทดสอบสินค้าตามมาตรฐาจอุตสาหกรรม และเป็นตัวแทนขอใบอนุญาตรับรองผลิตภัณฑ์สินค้า

ให้บริการตรวจนับสินค้าให้กับบริษัท ซีพี เซเวน อีเลฟเว่น ทั่วประเทศทุกสาขา

เกษตรกรรม, การรมยาสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค, บริการด้านอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ แร่ธาตุ / เรือเดินทะเล ปิโตรเลียมและปิโตเคมี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9000, ISO 1400, SA 8000, QS 9000, GMP, HACCP SQF 2000,BRC และมาตรฐานอื่น

ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริการ อาหาร สำนักงาน ตรวจรับรองระบบ ISO TS OHSAS SA รับรองและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บริการฝึกอบรม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตรวจสอบสินค้า ประเภทพืชไร่