ประเภทธุรกิจ

dispenser) เครื่องผลิตน้ำแข็งเกร็ด nte (flake ice) เครื่องผลิตน้ำแข็งกรอบ nte (crispy ice) เครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตเล็ก nte (tube ice) เครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตใหญ่ น้ำแข็งถ้วย nte (gourmet big unit ice) เครื่องทำน้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม nte (cubic ice) โรงงานของเราสามารถผลิต เครื่องทำน้ำแข็งตามสั่ง

จำหน่ายน้ำเเข็งเเห้ง (Dry Ice) เเละบริการสร้างหมอกควันจากน้ำเเข็งเเห้ง

จำหน่ายและรับติดตั้ง เครื่องทำน้ำแข็ง นิวตั้น เครื่องผลิตน้ำแข็ง นิวตั้น มีกำลังผลิตหลายขนาด ตั้งแต่วันละ 60-5,500 กิโลกรัม รับปรึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องตามขนาดความต้องการ คุณภาพมาตรฐานสากล จำหน่าย เครื่องจ่ายน้ำแข็งเกล็ด เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด จาก นิวตั้นเครื่องเย็น เชียงใหม่

บริษัท เอสเอสพี ไอซ์ ซีสเท็ม จำกัด โรงงานผลิต และติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งหลอดและบ่อน้ำแข็งซอง เครื่องทำน้ำแข็ง ทั้งระบบน้ำยาแอมโมเนีย และระบบน้ำยาฟรีออน กำลังผลิต ตั้งแต่ 15 ตันต่อวัน ถึง 100 ตันต่อวัน ให้บริการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบวางแผนงาน คำนวณต้นทุนการผลิต และ กำไรที่จะได้ ก่อนการก่อสร้างโรงงาน

จำหน่ายน้ำแข็งหลอด ชลบุรี ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งเพื่อการบริโภค มีกระบวนการผลิตน้ำแข็งที่สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน ได้นรับ มาตรฐาน อย.20-2-01536-2-0001 น้ำแข็งของเรา ใช้น้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ ro คุณภาพ สูง ผู้บริโภคจึงมั่นใจในความสะอาดของน้ำแข็งที่ใช้ในการบริโภค โรงน้ำแข็ง สุขสวัสดิ์ น้ำแข็งหลอด

จำหน่ายน้ำแข็งแห้ง, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, รับปล่อยควันการแสดง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

จำหน่ายน้ำแข็งแห้ง, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, รับปล่อยควันการแสดง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

จำหน่ายน้ำแข็งแห้ง, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, รับปล่อยควันการแสดง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

จำหน่ายน้ำแข็งแห้ง, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, รับปล่อยควันการแสดง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

จำหน่ายน้ำแข็งแห้ง, แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, รับปล่อยควันการแสดง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด