ประเภทธุรกิจ

มีห้องพักบริการ 42 ห้อง

โรงแรมมีห้องพักบริการ จำนวน 381 ห้อง

มีห้องพักบริการ 48 ห้อง

โรงแรมมีห้องพักบริการ จำนวน 365 ห้อง

โรงแรม ที่พัก โรงแรมเปิดใหม่ โรงแรมเปิดใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โรงแรมเปิดใหม่ซอยเพชรบุรี

ธุรกิจโรงแรมมี 414 ห้อง

มีห้องพักบริการ 154 ห้อง

มีห้องพักบริการ 76 ห้อง

โรงแรม บริการห้องพักจำนวน 407 ห้อง