ประเภทธุรกิจ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, Plate Heat Exchanger, ปะเก็น, gaskets, Sondex Ais, Heat Exchanger

จำหน่าย Heat Exchange

เกลือล้างเรซิ่น (refined salt)   เคมีทำความสะอาด (chemical cleaner) น้ำกรด และ กรดชนิดผง (acid cleaning liquid and powder) :   สำหรับล้างสนิม และ ตะกรันหินปูน ในหม้อกำเนิดไอน้ำ (boiler) ระบบหล่อเย็น (cooling tube and cooling tower) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat

• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนยี่ห้อ alfa laval (alfa laval plate heat exchanger) , แผ่นเพลท และประเก็น (plate and gasket), แผ่นเพลท , ประเก็น , ซ่อมบำรุงเครื่องแลกเปลื่ยนความร้อน , ประเก็นเพลท • บริการล้างทำความสะอาด , ซ่อมบำรุงเครื่อง (cleaning service & recondition service), cleaning recondition

;amp; Biomass process equipments- Waste heat recovery systemsTrading & agency

• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนยี่ห้อ alfa laval (alfa laval plate heat exchanger) , แผ่นเพลท และประเก็น (plate and gasket), แผ่นเพลท , ประเก็น , ซ่อมบำรุงเครื่องแลกเปลื่ยนความร้อน , ประเก็นเพลท • บริการล้างทำความสะอาด , ซ่อมบำรุงเครื่อง (cleaning service & recondition service), cleaning recondition

จำหน่ายและบริการเช่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate heat exchanger) เคมีล้างตะกรัน อะไหล่ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate heat ... (Genuine)

จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

จำหน่ายเครื่องระบายความร้อน

จำหน่ายสินค้าเข้าจากต่างประเทศ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน