ประเภทธุรกิจ

โปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียงเบาฟังชัด เสียงดังสบายหู ตัดเสียงรบกวน เน้นขยายเสียงพูด - ถ่านเครื่องช่วยฟัง สั่งซื้อถ่านทางโทรศัพท์ จัดส่งฟรีถึงบ้าน - เครื่องกลบเสียงในหู สำหรับผู้ที่มีเสียงดังในหู - มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา ดูแลทั้ง หู และเครื่องช่วยฟังของท่าน ตัวแทนจำหน่าย : Phonak, beltone (Philips), Eartone, Hearing

โปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียงเบาฟังชัด เสียงดังสบายหู ตัดเสียงรบกวน เน้นขยายเสียงพูด - ถ่านเครื่องช่วยฟัง สั่งซื้อถ่านทางโทรศัพท์ จัดส่งฟรีถึงบ้าน - เครื่องกลบเสียงในหู สำหรับผู้ที่มีเสียงดังในหู - มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา ดูแลทั้ง หู และเครื่องช่วยฟังของท่าน ตัวแทนจำหน่าย : Phonak, beltone (Philips), Eartone, Hearing

โปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียงเบาฟังชัด เสียงดังสบายหู ตัดเสียงรบกวน เน้นขยายเสียงพูด - ถ่านเครื่องช่วยฟัง สั่งซื้อถ่านทางโทรศัพท์ จัดส่งฟรีถึงบ้าน - เครื่องกลบเสียงในหู สำหรับผู้ที่มีเสียงดังในหู - มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา ดูแลทั้ง หู และเครื่องช่วยฟังของท่าน ตัวแทนจำหน่าย : Phonak, beltone (Philips), Eartone, Hearing

โปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียงเบาฟังชัด เสียงดังสบายหู ตัดเสียงรบกวน เน้นขยายเสียงพูด - ถ่านเครื่องช่วยฟัง สั่งซื้อถ่านทางโทรศัพท์ จัดส่งฟรีถึงบ้าน - เครื่องกลบเสียงในหู สำหรับผู้ที่มีเสียงดังในหู - มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา ดูแลทั้ง หู และเครื่องช่วยฟังของท่าน ตัวแทนจำหน่าย : Phonak, beltone (Philips), Eartone, Hearing

หูตึง ได้ยินไม่ชัด มีเสียงดังในหูแก้ไขได้ ตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู ถ่านเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ ปลาสาทหูเทียม มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา รักษาผู้มีปัญหาหู การได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม Hearing Loss

หูตึง ได้ยินไม่ชัด มีเสียงดังในหูแก้ไขได้ ตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู ถ่านเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์ ปลาสาทหูเทียม มีแพทย์ หู คอ จมูก ให้คำปรึกษา รักษาผู้มีปัญหาหู การได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม Hearing Loss

เครื่องช่วยฟัง เครื่องตรวจการได้ยิน บริการตรวจการได้ยิน ฝึกพูด

ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง ช่วยฟัง ทำแบบพิมพ์หู ประสาทหูเทียม

ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง ช่วยฟัง ทำแบบพิมพ์หู ประสาทหูเทียม

จำหน่าย เครื่องช่วยฟัง, อุดกันน้ำ,กันเสียง, แบบพิมพ์หู, อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังทุกชนิด จำหน่ายถ่านสำหรับเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำหรับคนหูหนวก, หูตึง, หูไม่ค่อยได้ยิน, บริการซ่อมเครื่องช่วยฟัง