ประเภทธุรกิจ

ผลไม้ตามฤดูกาล

ผู้ผลิตและจำหน่ายไชโป้วหวาน ตราแม่ทองสุข มี 4 ชนิด ได้แก่ ไชโป้วหวาน ชนิดหัว, ชนิดฝอย, ชนิดเต๋า และชนิดสับ ได้รับมาตราฐาน อย. ได้รับเครื่องหมายเชลล์ชวนชิม และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ปี 2547

จำหน่ายและผลิตผลไม้

ผลิตขิงดอง ขิงเส้นอบแห้ง เพื่อการส่งออก

ผักกาดดอง, หน่อไม้ดอง, กระเทียมดอง, บ๊วยดอง

ผักดอง ขิง

ผลิตและหน่าย กระเทียมดอง

แตงดอง

ผลิตและจำหน่ายผักดอง, กระเทียม

ผักกาดดอง, หน่อไม้, เกี้ยมฉ่าย